Pallvändare S-1800

 • Plastpallen placeras ovanpå godset med träpall
 • Trucken lyfter in pallen i pallvändaren
 • Pressplanet går ned och pressar pallen med förinställt presstryck
 • Pallen roteras 180° så att godset ligger på plastpallen och träpallen
  ligger överst.
 • Alternativt vid byte av pall med en last av t.ex. kartonger, så
  behöver man inte placera en plastpall ovanpå godset. Trucken lyfter
  in pallen i pallvändaren, pallen roteras ca. 100° och pressplanet
  släpper lasten så att pallen ligger fri. Träpallen lyfts bort och ersätts
  av plastpallen och pallen roteras tillbaka.
 • Godset ligger nu på plastpallen och trucken lyfter ut pallen ur pallvändaren.
 • Pallvändaren roteras till utgångsläge under tiden som en ny pall förbereds för pallbyte.