FFS Planfolie säckfyllningsmaskin

Med över tusen levererade säckfyllningsmaskiner över hela världen sedan 1971, för bl.a. blomjord, träpellets, sand, sten, plastgranulat, salt, pulver, livsmedel, djurfoder, cement kan vi erbjuda lämplig maskin till era behov.

Från den minsta CV3010 för max 10 liter till den största CV4150 för max 150 liter. Olika doseringssystem som kopp, skruv eller banddosering, vikt eller volymdosering. Option som handtag och invikta hörn.

Balmaskin med hydraulisk press för t.ex. spån eller torv i komprimerade balar, även i kombiutförande för att kunna fylla löst fyllda säckar och balar i samma maskin.

Vi kan även erbjuda matarfickor där en lastmaskin fyller i produkten och transportör från ficka till säckfyllningsmaskinen.

Tekniska specifikationer
CV3010 CV3025 CV3080 CV4150
Max säcklängd (mm) 390 670 970 1170
Max säckbredd (mm) 250 460 560 760
Min säcklängd (mm) 100 200 200 200
Min säckbredd (mm) 50 200 200 200
Max rulldiameter (mm) 400 600 600 600
Kapacitet (säck/min) 50 35 35 25

Broschyr FFS Säckfyllningsmaskiner
CV4150 Balmaskin